e mail   info@leaseverzekerd.nl

Preventie

Het voorkomen van schade is beter als genezen, daarom speelt preventie een belangrijke rol in onze advisering en begeleiding.

Diefstal en beveiliging
Jaarlijks wordt in Nederland voor ruim 25 miljoen euro aan werkmaterieel gestolen. Een enorme schadelast voor bedrijven, gebruikers en verzekeraars want diefstal brengt de continuïteit van het werk in gevaar. Daarom is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk uw diefstal meldt.

Is uw werkmaterieel in Nederland of daar buiten gestolen? Meld dit dan direct na ontdekking bij het VbV via de volgende link of bel de helpdesk 0031-71-364 17 77. Het VbV is 7x24 uur bereikbaar. Meld ook als u niet tegen diefstal bent verzekerd! Zij registreren uw melding direct in het opsporingssysteem van de politie, zodat er gericht kan worden gezocht. Naast registratie, ondersteunt de helpdesk ook bij het terugvinden van uw voertuig, waar ook ter wereld.

Diefstal in Nederland
• Zorg dat u de identificatiegegevens van het voertuig bij de hand heeft. (deze staan op de conformiteitsverklaring*) 
• Doe aangifte bij de politie in uw woonplaats. 
• Stel de verzekeraar in kennis van de diefstal, ook als u niet tegen diefstal verzekerd bent.

Diefstal in het buitenland
• Zorg dat u de identificatiegegevens van het voertuig bij de hand heeft. (deze staan op de conformiteitsverklaring*)
• Doe aangifte bij de politie in het land waar uw voertuig is gestolen.
• Informeer de alarmcentrale van uw verzekeraar.
• Meld bij terugkomst in Nederland de diefstal bij de politie in uw woonplaats.

*Conformiteitsverklaring
Machines die onder de EU machinerichtlijnen (1-1-1995) zijn geleverd, zijn altijd voorzien van een conformiteitsverklaring. Deze verklaring hoort aanwezig te zijn bij de administratie van de betreffende machine. Een machine die valt onder de EU-machinerichtlijn kan alleen worden onderhouden, verkocht of verhuurd met de conformiteitsverklaring. Op de verklaring staan gegevens als productinformatie, ingeslagen fabrieksnummer, geharmoniseerde normen en technische specificaties.

Om de schadelast te beperken, en daarmee premies betaalbaar te houden, geven verzekeraars prioriteit aan diefstalpreventie van uw werkmaterieel. Een College van Deskundigen, bestaande uit experts vanuit het verzekeringswezen, overheid en brancheorganisaties, ontwikkelde een Keurmerk Voertuigbeveiliging. Het keurmerk is niet alleen van toepassing op de beveiligingsproducten maar ook op de inbouw van de producten. Dit moet op een vakkundige en betrouwbare wijze gebeuren. De door het College van Deskundigen Voertuigbeveiliging ontwikkelde normen, voorschriften en procedures worden door Certificatie Instellingen (CI's) uitgevoerd. Dit gebeurt onder licentie van het VbV. De inbouwbedrijven die voldoen aan de gestelde eisen krijgen een certificaat en zijn te herkennen aan een oranje driehoekige muurschild.

vbv

Bij de beveiliging voor (werk)materieel moet u denken aan verschillende soorten (werk)materieel zoals, tractors, graafmachines, wielladers en landbouwmachines. Diefstal van werkmaterieel leidt niet alleen tot een directe financiële schade voor de eigenaar, verhuurder of de verzekeraar maar brengt vaak aanvullende problemen met zich mee. Zo duurt het vaak lang voordat de werkzaamheden kunnen worden hervat.

BEVEILIGING WERKMATERIEEL
Eén van de oorzaken van de diefstal is de locatie van de machines. Ze worden vaak gebruikt op afgelegen locaties. Dit zorgt ervoor dat het niet gelijk opvalt dat het werkmaterieel gestolen is. Daarnaast is de identificatie een groot probleem. Werkmaterieel is meestal niet gekentekend en de chassisnummers kennen een grote variëteit en zijn vaak niet op een vaste plaats aangebracht.

PREVENTIE
De diefstalpreventie voor werkmaterieel is er op gericht om het gebruik van de eigen motor tegen te gaan met een brandstofblokkering. Zo is het niet mogelijk de machine op eigen kracht te verplaatsen. Desgewenst kan de brandstofblokkering worden uitgebreid met een alarm met eventuele doormelding naar een meldkamer. Ook uitbreiding met een voertuigvolgsysteem is mogelijk. 

Voor stationaire machines (aggregaten, compressoren) maar ook voor andere losse aan- en toebehoren kunnen mechanische beveiligingsproducten gebruikt worden als wielklemmen, grondankers, etc.

CERTIFICERING
De certificering wordt uitgevoerd door Kiwa SCM. Inbouw kan gebeuren bij alle SCM-erkende inbouwbedrijven voor werkmaterieel, dus ook bij uw leverancier in de buurt. Zij zullen na het inbouwen van het beveiligingssysteem het werkmaterieel voorzien van een VbV SCM certificaat met bijbehorende VbV-SCM sticker (indien mogelijk). Hier vindt u een overzicht van Kiwa SCM-goedgekeurde producten.

De klassenindeling

KLASSE W1
Bestaande uit een systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht verplaatsen van het voertuig verhindert, geen detectie en geen alarmering: 
Blokkering op de brandstofvoorziening (of hydraulisch circuit) + Onderbreking van het startmotorcircuit + Aanvalsbestendigheid minimaal 5 minuten.

KLASSE W2
Bestaande uit een systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht verplaatsen van het voertuig verhindert, geen detectie en geen alarmering: 
Blokkering conform klasse W1 met aanvalsbestendigheid minimaal 15 minuten

ALTERNATIEVE ALARMSYSTEMEN
Door Materieel Verzekerd zijn een aantal alarmsystemen (Track & Tracé systemen) voor werkmaterieel goedgekeurd, waarbij geen W1, W2 of W3 eis en eigen risico bij diefstal volgens de B26 clausule van toepassing is, namelijk: 

• Lojack VLU 7
• Riskbox Solo
• Komma Trace

Indien is voldaan aan deze verplichting zal in het geval van diefstal of verduistering van het gehele verzekerde object het standaard eigen risico in mindering worden gebracht op de schade-uitkering. Indien deze verplichtingen niet zijn nagekomen geldt een eigen risico van 10% van het schadebedrag met een minimum van € 2.500,- per gebeurtenis conform de B26 clausule.

In samenwerking met verzekeraars kunnen wij de systemen tegen de onderstaande prijzen aanbieden.

LOJACK
De partners van Materieel Verzekerd bieden in samenwerking met verzekeraars het LoJack na-diefstal systeem aan, inclusief een Recovery abonnement. 
U bent daarmee verzekerd van het lokaliseren van uw voertuig na een diefstalmelding, de verdere begeleiding en het veiligstellen van een gestolen voertuig. 
Verzekeraars accepteren LoJack als gelijkwaardige vervanging van SCM-klasse 3, 4, 5 en W3 voertuigvolgsystemen.

LoJack bij uw casco autoverzekering / werkmaterieelverzekering: Hiervoor ontvangt u voor € 249,- (excl. BTW) een LoJack na-diefstal systeem inclusief installatie, entreekosten en een 3-jarig Recovery abonnement.
Bestel hier

LoJack VLU7 gecombineerd met Riskbox bij uw casco autoverzekering: Hiervoor ontvangt u voor € 599,- (excl. BTW) een VbV klasse 4 Riskbox in combinatie met een LoJack na-diefstal systeem inclusief installatie, entreekosten en een 3-jarig SCM Klasse 4 beveiligingsabonnement en een 3-jarig Recovery abonnement.
Bestel hier

Riskbox Solo

De oplossing voor het behouden van controle m.b.t. proefritten en het beheer van de handelsvoorraad, waarbij men slechts bij daadwerkelijke diefstal/verduistering tot actie wenst over te gaan. De units kunnen eenvoudig per proefrit administratief toegewezen worden aan een voertuig.

De communicatie met uw eigen toegewezen web portaal, geschied via een GPRS/GSM modem en voor het exact traceren van het object bij een diefstal- verduistering situatie, een te activeren radiosignaal (RF) zender. Voor het beheren van uw handelsvoorraad of risicoauto’s op uw terrein, is het mogelijk om per unit een geofence (denkbeeldige bewakingscirkel) in te stellen. U ontvangt dan direct een melding indien het object zich buiten deze zone begeeft per SMS of mail.

De levering van het Riskbox Solo pakket omvat:
• Riskbox Solo
• SIM kaart inclusief datakosten
• Eigen inlogcode voor internetapplicatie
• 24/7 bereikbaarheid Advies Bureau Schade BV

De prijs voor dit complete pakket bedraagt € 499,- exclusief 21 % BTW.
Bestel hier (pdf formulier)

KOMMA TRACE
Nadere informatie omtrent Komma trace volgt binnenkort.

SLIM GRAVEN LOONT!
Materieel Verzekerd en de leveranciers Cable Tracks en Gelan Detectiesystemen bieden bedrijven een complete en werkbare oplossing om kabelschades en alle gevolgen daarvan te helpen voorkomen of te verminderen.

slim graven loont materieel verzekerd

ACHTERGROND
Met de richtlijn Zorgvuldig graven, KLiC-Online, door berichtgeving door overheden en verzekeraars en dankzij services van netwerkbeheerders is er steeds meer aandacht voor zorgvuldigheid in het graafproces. Echter nog niet iedere uitvoerder is zich bewust van de regels en van de gevaren die ontstaan door het negeren van regels of het onzorgvuldig handelen. De gevolgen hebben namelijk veel impact. Bijvoorbeeld als communicatiekabels worden beschadigd. Materieel Verzekerd streeft ernaar dat sectorbedrijven in elk geval zorgvuldig handelen en om het tegemoet te komen wordt er in de vorm van deze actie een complete systeemoplossing geboden tegen een aantrekkelijke prijsstelling.

Materieel Verzekerd biedt haar klanten – met een materieelverzekering - een tweetal complete oplossingen in de vorm van een kabeldetectie- en een registratiesysteem. Met de kabeldetectieapparatuur kunnen aannemers / onderaannemers (klanten) voorafgaand aan het (graaf)werk kabels en leidingen detecteren. En met het registratiesysteem legt u dit onderzoek vast, zodat u altijd kunt aantonen wáár dit onderzoek is verricht, en wanneer. De twee systemen – samengesteld in samenwerking met de leveranciers Gelan Detectiesystemen (C-Scope kabelzoeker / signaalversterker) en Cable Tracks (I-box met GPS-GPRS-verbinding) – functioneren zodanig dat er in geval van graafschades aangetoond kan worden dat er zorgvuldig gegraven is, c.q. dat men leidingen heeft geprobeerd te detecteren. De werking is eenvoudig. Met de C-Scope detector worden (metalen) leidingen gemakkelijk gedetecteerd en in kaart gebracht. Dankzij de I-box kunnen waarnemingen via GPRS worden overgebracht naar een computer bij de uitvoerder of zijn opdrachtgever. Daarbij wordt direct vastgelegd wanneer en waar er met kabelzoekers en/of proefsleuven naar kabels en leidingen is gezocht en door welke aannemer. Mocht er daarna onverhoopt toch schade ontstaan dan vervalt voor de verzekerden bij Materieel Verzekerd het eigen risico dat bij de betreffende polis hoort.