e mail   info@leaseverzekerd.nl

PRODUCTINFORMATIE

Leasen van bedrijfsmiddelen is zeer populair. Lease is een financieringsvorm, maar bovenal ook een gemaksproduct. Lease legt geen onnodig kapitaalbeslag en houdt uw financiële middelen vrij voor andere strategische activiteiten. Naast al deze aantrekkelijke voorwaarden dient u als klant echter nog wel zelf te zorgen voor een verzekering van de geleasde bedrijfsmiddelen.

Wilt u materieel aanschaffen, dan kunt u kiezen voor lease. U leent niet een bedrag in één keer, maar in plaats daarvan financiert de leasemaatschappij het bedrijfsmiddel voor een periode die gelijk staat aan de verwachte levensduur ervan. Het contract kan ook afgestemd worden op de gebruiksduur in plaats van de levensduur. U kunt daardoor sneller inspelen op veranderingen.
Bij lease geldt een vaste rente en een vast termijnbedrag. U weet dus precies hoeveel u maandelijks moet betalen en voor hoe lang. Leasing kan behalve financiering ook andere diensten omvatten zoals verzekering, onderhoudskosten en installatiekosten.
Vrijwel alles is te leasen.

Leasen van bedrijfsmiddelen is zeer populair. Lease is een financieringsvorm, maar bovenal ook een gemaksproduct. Lease legt geen onnodig kapitaalbeslag en houdt uw financiële middelen vrij voor andere strategische activiteiten. Naast al deze aantrekkelijke voorwaarden dient u als klant echter nog wel zelf te zorgen voor een verzekering van de geleasde bedrijfsmiddelen.

U kunt uiteraard uw geleasde objecten bijverzekeren op uw bestaande verzekeringen, maar  welke risico’s loopt u hierbij.
 
• Krijgt u bij een calamiteit net zo'n grote uitkering als het bedrag dat u nog verschuldigd bent?
• Zijn objecten die formeel niet van u zijn, niet uitgesloten van de dekking?
• Aan wie moet de schade-uitkering plaatsvinden bij reparatieschade of bij een onverhoopt totaal-verlies?

Ook hier stelt uw leasecontract bepaalde eisen. Op deze onderdelen schieten normale verzekeringen snel tekort om de schade aan geleasde bedrijfsmiddelen te dekken.

Lease Verzekerd kan u vervolgens helpen bij het kiezen van de juiste verzekering voor de door u geleasde bedrijfsmiddelen.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie, advisering en bemiddeling op het gebiedt van lease van bedrijfsmiddelen brengen wij u graag in contact met onze gespecialiseerde netwerkpartners.

contact button

Er zijn verschillende vormen van leasing:

  • Financiële lease
  • Operationele lease
  • Sales & leaseback
Deze vorm lijkt nog het meest op een banklening. U koopt het gewenste product en de leasemaatschappij zorgt voor een 100% financiering. Uw maandelijkse betalingen zijn bedrijfskosten en daarom aftrekbaar voor de belasting. De leasemaatschappij is juridisch eigenaar van het object wat inhoudt dat zij in principe over het geleaste object kan beschikken. U bent economisch eigenaar. Dat betekent dat u het verouderingsrisico draagt; het risico van waardeverloop ligt dus helemaal bij u. Ook moet u de apparatuur activeren op de balans. Aan het einde van de looptijd wordt u eigenaar van het leaseobject en kunt u profiteren van de restwaarde.
De leasemaatschappij stelt u het gewenste bedrijfsmiddel ter beschikking; het wordt als het ware aan u verhuurd. Dat betekent dat de leasemaatschappij gedurende de looptijd van het contract juridisch en economisch eigenaar blijft. Omdat u als huurder wordt aangemerkt, hoeft u de investering niet op de balans te activeren. Bovendien draagt u het verouderingsrisico niet. De leasemaatschappij profiteert van de restwaarde, die daarom verrekend is in de lease. U betaalt daardoor lagere maandlasten. Aan het eind zijn er verschillende opties mogelijk: doorhuren, aankopen of retourneren.

Bij deze vorm van lease koopt de leasemaatschappij uw huidige materieel en least u het weer terug. Het materieel wordt tegen boekwaarde en rekening houdend met de afschrijvingsmethodiek van uw organisatie overgenomen. Het voordeel van deze leasevorm is dat u direct de beschikking heeft over liquide middelen.

U kunt uiteraard uw geleasde objecten bijverzekeren op uw bestaande verzekeringen, maar heeft u bij een calamiteit dan net zo'n grote uitkering als het bedrag dat u nog verschuldigd bent? En zijn objecten die formeel niet van u zijn, niet uitgesloten van de dekking? Aan wie moet de schade-uitkering plaatsvinden bij reparatieschade of bij een onverhoopte total-loss? Ook hier stelt uw leasecontract bepaalde eisen. Op deze onderdelen schieten normale verzekeringen snel tekort om de schade aan geleasde objecten te dekken.